คำถามด้านคุณภาพ ทางนี้ครับ  

สวัสดีครับ...

ขณะนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ Web board ครับ โดย Web board จะเป็นกระดานสำหรับถาม ตอบ ปัญหาต่างๆที่ท่าน
ไม่สามารถแก้ไขได้หรือต้องการเช็คดูว่าแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาของท่านถูกต้องหรือไม่ หรือว่าไขข้อข้องใจ แนะนำ ติ ชม 
ก็สามารถทำได้ครับ เราในฐานะที่เป็นสื่อในการแสดงข้อมูลยินดีรับคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของท่าน
ไปปรับปรุงให้ Web Site ของเรามีคุณภาพตรงกับที่ท่านต้องการมากที่สุดครับ

ท่านใดที่มีปัญหา ข้อเสนอแนะ หรือ ติ-ชม ในเรื่องQuality System กรุณาคลิกที่นี่ครับ
ส่วนท่านใดต้องการไขข้อข้องใจในเรื่องEnvironmental System เชิญทางนี้ครับ

สำหรับคำถาม หรือปัญหาต่างๆที่ท่าน post ใน Web Board เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ซึ่งมีประสบการณ์
ในการจัดระบบการบริหารงานให้องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล หรือบริษัทเอกชน หรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้ตอบคำถามครับ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานครับ...
Webmaster cctsquare.com

   
     
       
คำถามสิ่งแวดล้อม ทางนี้ครับ      
     
       
       
       
       
   
   
   
About Us I Quality Zone I Environmental Zone I Safety Zone I Web Board I Links
   
   

บริษัท ซี ซี ที สแควร์ จำกัด
1570 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (02)9397717-9
โทรสาร (02)5121475